પૈસા ઉડાવી જવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પૈસા ઉડાવી જવા

  • 1

    પૈસા ખાઈ જવા; ઓળવવા.