પૈસા ઊપજવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પૈસા ઊપજવા

  • 1

    કિંમત જેટલાં કે તેથી વધુ નાણાં મળવાં.