પૈસા ખદખદવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પૈસા ખદખદવા

  • 1

    ખૂબ પૈસા હોવા ને તેનો સળવળાટ મનમાં લાગવો.