પૈસા ખોવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પૈસા ખોવા

  • 1

    વેપારધંધામાં ખોટ આવવી.

  • 2

    પૈસા ઉડાવવા.