પૈસા ઘલાવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પૈસા ઘલાવા

  • 1

    બીજાઓ વડે પૈસા ખવાઈ જવા; ધીરેલા પૈસા પાછા ન મળવા.