પૈસા જોડવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પૈસા જોડવા

  • 1

    સામાની ચીજને નુકસાન થતાં તેની કિંમત કે નુકસાની તરીકે નાણાં આપવાં.