પૈસા નાખવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પૈસા નાખવા

  • 1

    ભવિષ્યમાં લાભની આશાએ ધંધા-ઉદ્યોગમાં નાણાંનું રોકાણ કરવું.