પૈસા પાણીમાં જવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પૈસા પાણીમાં જવા

  • 1

    વ્યર્થ ખર્ચ થવો.