પૈસા બચવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પૈસા બચવા

  • 1

    ખર્ચ જતાં પૈસા સિલક રહેવા.