પૈસા મૂકવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પૈસા મૂકવા

  • 1

    વ્યાજે કે થાપણ તરીકે પૈસા આપવા.