પૈસા મારવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પૈસા મારવા

  • 1

    પૈસા ખાઈ જવા, ઓળવવા.