પૈસા વેરવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પૈસા વેરવા

  • 1

    ચારે તરફ અનેક જણને લાંચ આપવી.