ગુજરાતી

માં પસિયારુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પસિયારું1પસિયારું2

પસિયારું1

નપુંસક લિંગ

 • 1

  ખીલી ઘાલવાનું નાકું (ઘરેણામાં).

 • 2

  ચણિયારું.

ગુજરાતી

માં પસિયારુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પસિયારું1પસિયારું2

પસિયારું2

નપુંસક લિંગ

 • 1

  પખિયારું; ખીલી ઘાલવાનું નાકું (ઘરેણામાં).

 • 2

  ચણિયારું.