પહેરામણીનો વર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પહેરામણીનો વર

  • 1

    જેને કન્યા ઉપરાંત ભેટ રોકડ આપવું પડે તેવો કુળવાન વર.