પહેરો ઊઠવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પહેરો ઊઠવો

  • 1

    ચોકી દૂર થવી-હઠવી.