પહેરો ભરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પહેરો ભરવો

  • 1

    ચોકી કરવી.