પહેરો મૂકવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પહેરો મૂકવો

  • 1

    ચોકીની વ્યવસ્થા કરવી.