પહેલપ્રથમ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પહેલપ્રથમ

વિશેષણ

  • 1

    પહેલી જ વારનું; પ્રથમ પહેલું; સૌથી પ્રથમ.

પહેલપ્રથમ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પહેલપ્રથમ

અવ્યય

  • 1

    શરૂઆતમાં જ; સૌથી અગાઉ.