પહેલવહેલું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પહેલવહેલું

વિશેષણ

  • 1

    પહેલી જ વારનું; પ્રથમ પહેલું; સૌથી પ્રથમ.

પહેલવહેલું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પહેલવહેલું

અવ્યય

  • 1

    શરૂઆતમાં જ; સૌથી અગાઉ.