પહેલ પાડવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પહેલ પાડવા

  • 1

    પાસા પાડવા.