પહાડ જેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પહાડ જેવું

  • 1

    પર્વત જેવું મોટું કે દૃઢ, અડગ, મજબૂત.