પહોંચ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પહોંચ

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  પહોંચવું તે.

 • 2

  પાવતી; રસીદ.

 • 3

  લાક્ષણિક સમજશક્તિ; અક્ક્લ.

 • 4

  શક્તિ; સામર્થ્ય.

મૂળ

પહોંચવું ઉપરથી

પહોચ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પહોચ

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  પહોંચવું તે.

 • 2

  પાવતી; રસીદ.

 • 3

  લાક્ષણિક સમજશક્તિ; અક્ક્લ.

 • 4

  શક્તિ; સામર્થ્ય.

મૂળ

પહોંચવું ઉપરથી