ગુજરાતી

માં પહોચની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પહોચ1પહોંચ2

પહોચ1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  પહોંચવું તે.

 • 2

  પાવતી; રસીદ.

 • 3

  લાક્ષણિક સમજશક્તિ; અક્ક્લ.

 • 4

  શક્તિ; સામર્થ્ય.

મૂળ

પહોંચવું ઉપરથી

ગુજરાતી

માં પહોચની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પહોચ1પહોંચ2

પહોંચ2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  પહોંચવું તે.

 • 2

  પાવતી; રસીદ.

 • 3

  લાક્ષણિક સમજશક્તિ; અક્ક્લ.

 • 4

  શક્તિ; સામર્થ્ય.

મૂળ

પહોંચવું ઉપરથી