ગુજરાતી

માં પહોચાવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પહોચાવું1પહોંચાવું2

પહોચાવું1

અકર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'પહોચવું'નું કર્મણિ કે ભાવે.

ગુજરાતી

માં પહોચાવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પહોચાવું1પહોંચાવું2

પહોંચાવું2

અકર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'પહોંચવું'નું કર્મણિ કે ભાવે.