પહોંચી જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પહોંચી જવું

  • 1

    વખતસર જઈ પહોંચવું.