પહોંચો પકડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પહોંચો પકડવો

  • 1

    ગુનો કરતાં પકડી પાડવું.

  • 2

    જકડમાં-પકડમાં લેવું.