પહોળું થઈ જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પહોળું થઈ જવું

  • 1

    પાયમાલ થઈ જવું.