પાંશુલ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાંશુલ

વિશેષણ

  • 1

    ધૂળવાળું.

  • 2

    ભ્રષ્ટ; દુરાચારી.