ગુજરાતી

માં પાંકડની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પાંકડ1પાંકડું2

પાંકડ1

વિશેષણ

  • 1

    ગાભણું થવાની ઉંમર છતાં ન થયું હોય એવું (ઢોર).

મૂળ

सं. पक्व પરથી?

ગુજરાતી

માં પાંકડની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પાંકડ1પાંકડું2

પાંકડું2

વિશેષણ

  • 1

    ગાભણું થવાની ઉંમર છતાં ન થયું હોય એવું (ઢોર).

મૂળ

सं. पक्व પરથી?