પાંકડ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાંકડ

વિશેષણ

  • 1

    ગાભણું થવાની ઉંમર છતાં ન થયું હોય એવું (ઢોર).

મૂળ

सं. पक्व પરથી?

પાંકડું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાંકડું

વિશેષણ

  • 1

    ગાભણું થવાની ઉંમર છતાં ન થયું હોય એવું (ઢોર).

મૂળ

सं. पक्व પરથી?