પાકી અવસ્થા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાકી અવસ્થા

  • 1

    ઘડપણ.