પાકો નકશો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાકો નકશો

  • 1

    છેવટનો નક્કી થયેલો નકશો; 'બ્લૂ પ્રિન્ટ'.