પાકો રંગ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાકો રંગ

  • 1

    ઊડી ન જાય તેવો કાયમી રંગ.