પાકે પાયે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાકે પાયે

  • 1

    ખાતરીપૂર્વક; ચોક્કસ.