પાંખમાં ઘાલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાંખમાં ઘાલવું

  • 1

    આશરો આપવો; હૂંફ આપવી.