પાંખાળું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાંખાળું

વિશેષણ

  • 1

    પાંખવાળું.

  • 2

    દાંતાવાળું.

  • 3

    ડાળીવાળું.

મૂળ

'પાંખ' ઉપરથી