પાંખો ફફડાવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાંખો ફફડાવવી

  • 1

    ઊડવાનો પ્રયત્ન કરવો.

  • 2

    છૂટવાનાં ફાંફાં મારવાં.