પાગઠું મોટું હોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાગઠું મોટું હોવું

  • 1

    પક્ષ-આધાર સબળ હોવો.