પાઘડીનો ધણી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાઘડીનો ધણી

  • 1

    વહેવાર કે વેપારમાં માનવંતો.