પાઘડી ઉતારવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાઘડી ઉતારવી

  • 1

    પાઘડી માથેથી કાઢવી.

  • 2

    કાલાવાલા કરવા.