પાઘડી ઊંધી ઘાલવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાઘડી ઊંધી ઘાલવી

  • 1

    દેવાળું કાઢવું.