પાઘડી ઘાલવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાઘડી ઘાલવી

  • 1

    પાઘડી પહેરવી, માથે મૂકવી.