પાઘડી ફેરવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાઘડી ફેરવવી

  • 1

    બોલેલું ફેરવવું; આડું બોલવું.

  • 2

    દેવાળું કાઢવું.

  • 3

    પક્ષ બદલવો.