પાઘડી બગલમાં મારવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાઘડી બગલમાં મારવી

  • 1

    આબરૂની દરકાર ન રાખવી.