પાઘડી બંધાવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાઘડી બંધાવવી

 • 1

  પાઘડી બાંધે એમ કરવું.

 • 2

  ઇનામ કે સરપાવ આપવો.

 • 3

  શાબાશી આપવી.

 • 4

  શોક મુકાવવો.