પાઘડી મૂકવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાઘડી મૂકવી

  • 1

    પાઘડી ઘાલવી.