પાઘડી મૂકીને આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાઘડી મૂકીને આવવું

  • 1

    છેતરાઈને આવવું.