પાંચેવસ્ત્ર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાંચેવસ્ત્ર

  • 1

    ધોતિયું, અંગરખો, ખેસ, પાઘડી, ને પગરખાં.