પાંચ પૈસા થવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાંચ પૈસા થવા

  • 1

    કાંઈક સ્થિતિ સારી થવી.