પાંચ માણસમાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાંચ માણસમાં

  • 1

    લોકમાં; જાહેરમાં કે સભામાં.