પાંચ લોકમાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાંચ લોકમાં

  • 1

    બધે; સૌ સારા માણસોમાં.