પાંચ શેરની ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાંચ શેરની

  • 1

    બહુ ભૂંડી (ગાળ).